Fenster As

Ime Pozicija Telefon Opština Država Država
Direkcija Kancelarija direkcije Mala Vranjska Srbija Srbija
Živanko Mihailović DIREKTOR Mala Vranjska Srbija
Centrala Centrala +381 15 212-200 Mala Vranjska Šabac Srbija
Goran Žderić Mačvanska Mitrovica +381 22/651-555 Mačvanska Mitrovica Srem Serbia
Vlada Tomić Beograd +381 11 4890292 Beograd Srbija Srbija
Jovan Gucul Novi Sad +381 21 512 933 Novi Sad Vojvodina Srbija