Štampa

U Madridu među najboljima

Autor Administrator uključeno .

Deveta dodela internacionalne nagrade za transport i osamnaeste internacionalne nagrade za gradjevinu održana je nedavno u Madridu.

Među brojnim svetski priznatim kompanijma nagrada je pripala i preduzeću "Fenster AS". Vlasniku i direktoru  Živanku Mihailoviću nagradu je uručio ambasador Srbbije u Španiji, a Global Quality Management značku Arsenio Pardo, predsednik Editorial Ofice Organizor ove izuzetne manifestacije, kojoj su prisustvovali predstavnici svetskih građevinskih i transportnih kompanija, je Trade Leaders Club. Tokom dodele nagrada naglašen je vitalni značaj industrijskih sektora građevine i transporta za ekonomiju svake zemlje. Stoga ove nagrade i žele da podstaknu i stimulišu kompanije koje posluju u ovim sektorima. One predstavljaju simbol svetskog nivoa i kvaliteta usluga. Po rasporedu, program je počeo rano ujutru radnim sastankom na kojem su predstavnici nagrađjenih kompanija govorili o svojim proizvodnim programima i uslugama. Gospodin Arsenio Pardo, predsednik Editorial Ofice kratko je predstavio Trade Leaders Club naglašavajući razlog zbog kojeg je ova organizacija i osnovana : da omogući odnos između poslovnih ljudi širom sveta. Nakon toga je uruèio sertifikat nagradjenima kao i Global Quality Management značku. Po završetku sastanka usledio je obilazak madridskog sajma na kojem su predstavnici nagrađenih građevinskih kompanija posetili izložbu CONSTRUTEC .