Štampa

Izgradnja Univerzitetskog sela

Autor Administrator uključeno .

Preduzeće “Fenster AS” angažovano je kao podizvođač na poslovima izgradnje objekata Univerzitetskog sela u kojima će biti smešteni učesnici 25.

Univerzijade u Beogradu naredne godine. Celokupan budžet opredeljen za izgradnju i nabavku opreme biće obezbeđen iz sredstava Republike, Grada Beograda i AP Vojvodine. U okviru kompleksa, biće izgrađene i površine rekreativnog karaktera: moderne atletske staze za treninge i rastrčavanja, otvoreni tereni za odbojku, košarku, rukomet, a verovatno i bazen. Kako će unverzitetsko selo po završetku takmičenja biti prodato, svi ovi sadržaji će lokaciju učiniti još atraktivnijom za buduće kupce, dok će oprema za Univerzitetsko selo, koja se radi po učeničkim standardima, nakon završetka Univerzijade biti raspoređena po studentskim i učeničkim domovima.