Nagrade- Priznanja

Štampa

Paris - Star Quality

Dodela priznanja u Parizu za najbolji kvalitet.

Štampa

BID STAR

zeneva_00Sredinom sedamdesetih godina Direkcija za biznis inicijaive pocela je razvoj programa kvaliteta, i u okviru njega nagrada za kvalitet zasnovanih na QC-100 modelu menadžmenta kvalitetom. Internacionalne nagrade za kvalitet koje dodeljuje BID danas se  širom sveta prepoznaju kao simbol uspešnog poslovanja.

Štampa

New Millennium

Madrid 2006
New Millennium Awards - Internacionalnu nagradu za gradjevinu i Internacionalnu nagradu za  transport osnovao je Trade Leaders Club. Nagrade naglašavaju  vitalni znacaj industrijskih sektora gradjevine i transporta za ekonomiju svake zemlje, podsticu i stimulišu kompanije koje posluju u ovim sektorima. Nagrade predstavljaju simbol svetskog nivoa i kvaliteta usluga.

Štampa

Nagrada Kapetan Miša Anastasijević

misa_small2006.
Nagrada Kapetan Miša Anastasijevic, tradicionalno se dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti preduzetništva i stvaralaštva. Na osnovu pravilnika i kriterijuma projekta “Put ka vrhu” koji zajednicki realizuju: Privredna komora Beograda, Fakultet tehnickih nauka Novi Sad i Agencija za tržišne komunikacije Media Invent nagrada se dodeljuje najboljim kompanijama, menadžerima, preduzetnicima, bankama i osiguravajucim društvima, brendovima, najboljem marketingu, projektima, za vizuelni identitet i inovacije, kao i za dogadaj godine i priznanje prijatelj srpskog naroda.