Štampa

Nagrada Kapetan Miša Anastasijević

misa_small2006.
Nagrada Kapetan Miša Anastasijevic, tradicionalno se dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti preduzetništva i stvaralaštva. Na osnovu pravilnika i kriterijuma projekta “Put ka vrhu” koji zajednicki realizuju: Privredna komora Beograda, Fakultet tehnickih nauka Novi Sad i Agencija za tržišne komunikacije Media Invent nagrada se dodeljuje najboljim kompanijama, menadžerima, preduzetnicima, bankama i osiguravajucim društvima, brendovima, najboljem marketingu, projektima, za vizuelni identitet i inovacije, kao i za dogadaj godine i priznanje prijatelj srpskog naroda.

 

Priznanje je kao deo projekta Put ka vrhu ustanovljeno od 2005. godine. Kriterijumi za izbor najboljih su poslovnost, tržišna pozicija, kooperativnost, socijalna politika i moralne i eticke vrednosti.
Priznanje je dobilo ime po zacetniku srpskog biznisa u doba knjaza Miloša Obrenovica kapetanu Miši Anastasijevicu, jednom od najvecih trgovaca solju na Balkanu.