Štampa

New Millennium

Madrid 2006
New Millennium Awards - Internacionalnu nagradu za gradjevinu i Internacionalnu nagradu za  transport osnovao je Trade Leaders Club. Nagrade naglašavaju  vitalni znacaj industrijskih sektora gradjevine i transporta za ekonomiju svake zemlje, podsticu i stimulišu kompanije koje posluju u ovim sektorima. Nagrade predstavljaju simbol svetskog nivoa i kvaliteta usluga.