Štampa

http://www.inwestserbia.com/Srpski/Sadrzaj/SadrzajVesti.php?al=0000000526

Autor Administrator uključeno .

http://www.inwestserbia.com/Srpski/Sadrzaj/SadrzajVesti.php?al=0000000526

 

25.11.2011 Projekat Goša-PKS: Inovacije u zavarivanju, materijalima, inženjerskom softveru

Održana je i poslednja konstitutivna sednica Odbora za hemujsku, drvnu, tekstilnu, industriju kože i grafičku delatnost, 25.11.2011. u Šapcu, u prostorijama Centara za stručno usavršavanje.
Nakon konstitutivnog dela sednice, razgovaralo se o aktuelnim uslovima privređivanja u oblastima ovog Udruženja, pri čemu podržan predlog mera dat od strane RPK Valjevo – sekretara Udruženja, čiji se sažetak sastoji iz sledećeg:

1) Hitno propisati obavezu javnim preduzećima da obaveze prema privredi izmiruju u roku od maksimalno 45 dana;
2) Izvršiti promenu propisa o registraciji privrednih subjekata kod APR-a, u cilju uvođenja obaveze kontrole podataka i sprečavanja zloupotreba;
3) U skladu sa Zakonom o PDV-u, neophodna je doslednija primena rokova za povraćaj PDV-a;
4) Brži I efikasniji rad trgovinskih sudova
5) Kod postupaka javnih nabavki, dati prednost domaćem ponuđaču u odnosu na strane, posebno ako je ponuđeni proizvod rezultat angažovanja većeg broja kooperanata;
6) U cilju povećavanja konkurentnosti proizvoda, permanentnog tehničko-tehnološkog usavršavanja proizvodnje
7) Neophodno je donošenje sveobuhvatnog plana i programa za energično smanjivanja “sive ekonomije”
8) Polazeći od pretpostavke da je snabdevanje lekovima od opšteg interesa, rešelje problema nelikvidnosti treba tražiti, pre svega, kroz uspostavljanje racionalnog I održivog sistema finansiranja, zasnovanoj na finansijskoj odgovornosti svih činilaca;
9) Obzirom da je prihvaćena inicijativa za osnivanje specijalizovane razvojne banke, neophodno je precizno definisati njene nadležnosti u finansiranju izvoza, kao I podršci ulaganjima u inovacije, istraživanje I razvoj;
10) U skladu sa novim konceptom industrijske politike, datim u Strategiji industrijskog razvoja Srbije od 2011. – 2020.god., država bi morala da konkretnim merama utiče na stabilnost rasta ovih oblasti industrije, obzirom na njen dominantan uticaj na: izvoz, platni bilans, privredni rast i makroekonomsku stabilnost zemlje.

Novoizabrani Predsednik Odbora Udruženja , G-din Živanko Mihailović, director “Fenster-As” iz Šapca, uz navedene predloge, zamolio je se, obavezno, dopuni postojeći, sa sledećim, koji se odnosi na tzv “zelenu gradnju”, skuplju ali dugoročno isplativiju, imajući u vidu aktuelne zahteve energetske efikasnosti.Neophodno je izvršiti izmenu zakonske regulative u pravcu utvrđivanja kriterijuma I parametara vrednosti svakog pojedinačnog elementa – proizvoda koji se ugrađuje u EE zgrade (PVC stolarija, izolacioni materijali (kamena vuna i stirodur), profile, čelična ojačanja i sl. Da bi ideja “zaživela” neophodno je izvršiti sertifikaciju proizvođača proizvoda za “zelenu gradnju”, uz njihovo stavljanje u povoljniji položaj.

U drugom delu sednice, prezentiran je zajednički projekat PKS i Goša-Instituta “W-Tech – Centra za inovacije i transfer tehnologija u zavarivanju, nauci o materijalima i primeni inženjerskih softvera”. Ciljeve i očekivane rezultate pružanja usluga, vezanih za savremene inženjerske sotvere i transfer znanja, privrednicima su obrazložile G-đa Dr. Mirjana Puharić i G-đa Dr. Ljiljana Arsić, naučni saradnici.