Štampa

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/27765/Svih-50-kandidata-za-preduzetnika-2007

Autor Administrator uključeno .

„Fenster AS“, Šabac
Preduzetnik: Živanko Mihailović
Godina osnivanja: 1997.
Delatnost: Proizvodnja PVC i aluminijumske stolarije
Broj zaposlenih: 95
Živanko Mihailović tvrdi da je „Fenster AS“ tehnički najopremljenije preduzeće u grani, sa kapacitetom od 160 jednokrilnih prozora od PVC i 60 prozora od aluminijuma u smeni, kao priozvodnjom visećih fasada od 150 m2 na dan. Uvođenjem novih linija i nabavkom CNC mašine SBC 151, početni obim proizvodnje od 20.000 m2 povećan je na 85.000 m2 gotovih proizvoda.
Za kvalitet svojih proizvoda i efikasnost poslovanja Mihailović i preduzeće su dobili brojna međunarodna priznanja: zlatnu medalje u Ženevi, platinastu u Njujorku, dijamantske medelje u Londonu, Parizu i Frankfurtu, kao i priznanja “Biznis partner u Srbiji i Crnoj Gor” za 2005. i 2006. godinu.
Značajnu poslovnu aktivnost firma je ostvarila u realizaciji projekata koje je u našoj zemlji finansirala Evropska unija i Svetska banka preko svojim programa za pomoć Srbiji.
Firma redovno izvozi svoje proizvode na tržišta Belgije, Austrije, Nemačke i Švajcarske.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/27765/Svih-50-kandidata-za-preduzetnika-2007